دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

انجمن علمی دانشجویی عمران در سال ۱۳۷۲ به عنوان اولین انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد فعالیت خود را با هدف تقویت کار گروهی بین دانشجویان و برگزاری مسابقات، کلاس های رفع اشکال، کارگاه های آموزشی ، بازدیدهای علمی و ... آغاز نمود،

انجمن عمران دارای ۲ نوع عضویت می باشد:

۱-    عضویت عادی : دانشجویان دانشگاه با پرداخت حق عضویت از فعالیت‌های انجمن بهره‌مند می‌گردند.

۲-    عضویت افتخاری : شامل هیأت علمی و اساتید حق التدریس و پژوهشگران و .... بوده که به عضویت انجمن در

می آیند.

2211  22222 copy    22444