دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده مهندسی عمران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۵ به عنوان گروه عمران آغاز و از سال ۱۳۸۷ تحت عنوان دانشکده مهندسی عمران تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

اين دانشکده داراي 25 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) با 32 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و 1998 نفر دانشجو مي‌باشد. تاكنون 7244 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده‌اند.

2211  22222 copy    22444