دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده مهندسی عمران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۵ به عنوان گروه عمران آغاز و از سال ۱۳۸۷ تحت عنوان دانشکده مهندسی عمران تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. این دانشکده در حال حاضر با ۱۹ عضو هیأت علمی تمام وقت، ۳ عضو هیأت علمی نیمه وقت و ۵ نفر کارمند و با بیش از ۱۱۶۶ دانشجوی کارشناسی و ۷۷۸ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۶۰ دانشجوی دکتری در زمینه آموزش و تعلیم متخصصین در خصوص حرفه مهندسی عمران فعالیت می نماید.

 

 

2211  22222 copy  2233  22444