دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند دسترسی به مجموعه Lww Total Access Collection  از پایگاه اطلاعات علمی OVID برای کاربران محترم این دانشگاه مهیا گردیده است.

دسترسی از طریق مراجعه به صفحه کتابخانه و منابع علمی

لینک مستقیم دسترسی به پایگاه  نیز در زیر آمده است:

 ovid

2211  22222 copy    22444