دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد شهریور 96 دوشنبه, 20 شهریور 1396 تاريخ دفاع: شهريور 96 نام و نام خانوادگی دانشجو ساعت گرايش 19       20 محمد حسينی قهی 13:30 سازه شيوا فشارکی فرد 15:00 سازه 21       22 سيد محمد...
دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. یکشنبه, 31 مرداد 1395 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد نجف‌‌آباد را منصوب کرد. بر اساس این حکم آقای دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شده است. دکتر...
تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد شهریور 96 دوشنبه, 20 شهریور 1396 تاريخ دفاع: شهريور 96 نام و نام خانوادگی دانشجو ساعت گرايش 19 20 محمد حسينی قهی 13:30 سازه شيوا فشارکی فرد 15:00 سازه 21 22 سيد محمد موسويان 14:30 سا...
لینک کانال های اطلاع رسانی تلگرام سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 https://t.me/joinchat/AAAAAD-9M8wdRWae1iMiHw لينك كانال اطلاع رساني تحصيلات تكميلي گروه سازه https://t.me/eniaun لينك كانال اطلاع رساني تحصيلات تكميلي گروه زلزله
امتحانات دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دوشنبه, 18 بهمن 1395 امتحانات دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ فقط در تاریخ های زیر (روزهای سه شنبه) برگزار می گردد:  ۹۵/۱۲/۳ ۹۵/۱۲/۱۷ ۹۶/۰۱/۱۵ ۹۶/۰۱/۲۹ ۹۶/۰۲/۱۲ ۹۵/...

2211  22222 copy  2233  22444