دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

آخرين فرصت درخواست دفاع و دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد یکشنبه, 24 تیر 1397 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد: به اطلاع مي رساند، آخرين مهلت جهت ارائه فرم درخواست تشكيل جلسه دفاع همراه با پايان نامه تكميل شده بر اساس آيين نامه هاي نگارش پايان...
تاريخ آزمون جامع دكتری رشته مهندسی و مدیریت ساخت چهارشنبه, 23 خرداد 1397 قابل توجه دانشجويان متقاضي آزمون جامع دكتري، آزمون كتبي در تاريخ 97/04/07 و آزمون شفاهي درتاريخ 97/04/14 برگزار مي شود. ترتيب دروس روز آزمون اعلام مي شود. شروع آزمون از ساعت 8...
تاريخ آزمون جامع دكتری رشته های مهندسی و مدیریت منابع آب و سازه های هیدرولیکی چهارشنبه, 23 خرداد 1397 قابل توجه دانشجويان متقاضي آزمون جامع دكتري، آزمون كتبي در تاريخ 97/04/06و آزمون شفاهي درتاريخ 97/04/07 برگزار مي شود. ترتيب دروس روز آزمون اعلام مي شود. شروع آزمون از ساعت 8 صبح...

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon